Profesjonalna wycena nieruchomości – firma Doreto w Krakowie

Profesjonalnie przeprowadzona wycena nieruchomości służy ustaleniu jej wartości rynkowej lub odtworzeniowej. Jest to procedura, za której wykonanie odpowiada rzeczoznawca majątkowy, posługując się jedną z dwóch metod – porównawczą bądź dochodową. Wyceny są sporządzane z różnych powodów, najczęstsze z nich to chęć określenia ceny sprzedaży lub kupna, zabezpieczenia wierzytelności (podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny), ustalenia wysokości podatku od spadku i darowizny, przeprowadzenia podziału majątku czy oszacowania opłaty adiacenckiej oraz planistycznej. Co istotne, wycena nieruchomości jest niezbędna, także podczas przeprowadzania aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, określania wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia) czy stawek czynszów. Nasza firma wykonuje wyceny domów, mieszkań, hoteli, lokali użytkowych, jak też pozostałych nieruchomości. Działamy na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, Rabki Zdrój oraz Limanowej. Osoby, przedsiębiorstwa, jak również instytucje zainteresowane świadczonymi usługami zachęcamy do kontaktu.

Nieruchomości

Nieruchomości
 • domy
 • mieszkania
 • budynki
 • działki

Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości komercyjne
 • stacje paliw
 • hotele
 • hale
 • magazyny
 • lokale użytkowe
 • środki trwałe
 • budowle trwale związane z gruntem (parking, ogrodzenie)
 • sieci przesyłowe
 • maszyny związane z gruntem

Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe
 • służebność przesyłu
 • służebność gruntowa

Nieruchomośi leśne

Nieruchomośi leśne
 • wycena lasu

Nieruchomośi rolne

Nieruchomośi rolne
 • wycena działki rolnej

Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta w celu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podanych poniżej miastach oraz miejscowościach sąsiednich: