Mszana Dolna

Katarzyna Stefan

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości - Mszana Dolna

Pod względem liczby ludności Gmina miejska Mszana Dolna, zaraz po Limanowej jest najbardziej zaludnioną gminą powiatu Limanowskiego. Gmina zajmuje obszar 27 km2. Wśród najistotniejszych tendencji społecznych na obszarze gminy Mszana Dolna należy odnotować przede wszystkim systematyczny niewielki wzrost liczby mieszkańców. Gminę Mszana Dolna w roku 2016 zamieszkiwało 7 941 osób co stanowi ok. 6,1 % ludności powiatu limanowskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki i wynosi 293 osób/km2 dla całej gminy. Wskaźnik ten jest większy od średniej powiatowej –137 osoby/km2 oraz od średniej wojewódzkiej –217osób/km2.

Gmina oferuje bogatą ofertę atrakcji turystycznych w postaci: szlaków turystycznych, pobliskich stoków narciarskich, parków oraz rzek. Mszana Dolna ze względu na swoje usytuowanie i walory krajobrazowe jest idealnym miejscem zarówno do stałego zamieszkiwania jak i spędzania wolnego czasu. Dlatego też na powyższym obszarze silnie rozwija się rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych zabudową letniskową oraz handlowo- usługową zaspokajającą potrzeby coraz to większej liczby mieszkańców i turystów.

Oprócz powyższych, częstym przedmiotem wyceny nieruchomości na terenie Gminy Mszana Dolna są:

  • domy jednorodzinne,
  • grunty niezabudowane, zarówno rolne, leśne jak i przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub pod inwestycje,
  • punkty gastronomiczne,
  • pensjonaty,
  • inne ośrodki wypoczynkowe,
  • ośrodki rekreacyjne,
  • placówki Banków i Urzędów.

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości - Mszana Dolna


Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta w celu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw również w miastach podanych poniżej oraz w miejscowościach sąsiednich: