Zabierzów

Katarzyna Stefan

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości - Zabierzów

Zabierzów jest gminą wiejską w województwie małopolskim, bezpośrednio sąsiadującą z miastem Kraków. Jej korzystna lokalizacja sprawia, że na terenie gminy powstają coraz to nowe nieruchomości oraz inwestycje infrastrukturalne będące zapleczem miasta Krakowa. Tempo rozwoju urbanistycznego Zabierzowa jest zatrważające. W ostatnich latach oprócz ogromnej ilości nowo wybudowanych domów jednorodzinnych prywatnych inwestorów, prężnie rozwija się działalność deweloperów, którzy ,,zalewają” gminę domami głównie w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Ogromny potencjał Zabierzowa został wykorzystany także do budowy nowoczesnych centrów logistycznych i bussinesowych.

Większość z opisywanych powyżej inwestycji powstała przy pomocy środków obcych: kredytów, lessingów, dotacji itp. Obecnie uwarunkowania prawne zastrzegają, iż każda nieruchomość mająca posłużyć jako zabezpieczenie kredytu musi zostać wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Dlatego też prężnie rozwijający się rynek Zabierzowski stanowi segment, w którym rzeczoznawcy majątkowi z firmy Doreto mają wiele pracy.

Duża ilość sporządzanych w tym rejonie operatów szacunkowych powoduje przeprowadzenie wielu dogłębnych analiz i tym samym daje pewność dobrej znajomości rynku. Na rynku Zabierzowskim wycenialiśmy oraz wyceniamy nieruchomości gruntowe niezabudowane (zarówno rolne jak i te o przeznaczeniu komercyjnym), domy wolnostojące oraz szeregowe, hale i magazyny, biurowce oraz inwestycje infrastrukturalne. Przedmiotem naszych wycen są zarówno prawa własności jak i ograniczone prawa rzeczowe.

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości - Zabierzów


Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta w celu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw również w miastach podanych poniżej oraz w miejscowościach sąsiednich: