Rabka Zdrój

Katarzyna Stefan

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości - Rabka Zdrój

Gmina Rabka Zdrój ze względu na swoje usytuowanie i walory krajobrazowe jest idealnym miejscem zarówno do stałego zamieszkiwania jak i spędzania wolnego czasu. Gmina oferuje bogatą ofertę atrakcji turystycznych w postaci: szlaków turystycznych wiodących również przez ulokowany częściowo na terenie gminy Gorczański Park Narodowy, Park Zdrojowy, wraz z tężnią solankową, boiskami sportowymi, placami zabaw i kawiarniami oraz licznych stoków narciarskich.

Dzięki mikroklimatowi i zasobom wód mineralnych Miasto Rabka Zdrój jest znanym w kraju uzdrowiskiem. Powyższe czynniki sprawiają, iż rejon ten jest specyficznym rynkiem nieruchomości. Podczas analiz należy uwzględnić jego walory i profity z nich płynące. Tylko rzeczoznawcy dobrze znający region, w którym znajduje się Rabka- Zdrój potrafią trafnie ocenić wartość tamtejszych nieruchomości i ich potencjał inwestycyjny, a co za tym idzie korzyści inwestora.

Długoletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości i dokładne analizy rynku w obrębie Rabki Zdrój, dokonane przez rzeczoznawców majątkowych z firmy Doreto są gwarancją usługi na najwyższym poziomie. W wyżej wymienionej lokalizacji wycenialiśmy oraz wyceniamy nieruchomości: gruntowe niezabudowane (zarówno rolne, leśne jak i te o przeznaczeniu komercyjnym oraz mieszkaniowym), domy wolnostojące, sklepy wielkopowierzchniowe, uzdrowiska oraz inwestycje infrastrukturalne. Przedmiotem naszych wycen są zarówno prawa własności jak i ograniczone prawa rzeczowe np. służebności gruntowe lub służebności przesyłu.

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości - Rabka Zdrój


Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta w celu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw również w miastach podanych poniżej oraz w miejscowościach sąsiednich: