Z uwagi na duże zróżnicowanie, specyfikę i indywidualny charakter każdej nieruchomości koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od poniższych czynników:

  • rodzaju i wielkości nieruchomości
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania wszystkich koniecznych czynności
  • kosztów koniecznych do poniesienia (dojazd, pozyskanie materiałów, opłaty i podatki itp.)
  • terminu oraz warunków wykonania zlecenia

Istnieje możliwość odpłatnego załatwienia wszystkich formalności przez nas, a Klient otrzymuje gotowe opracowanie, nie wychodząc z domu czy biura.

Koszt wyceny nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości. Jeśli chcesz poznać koszt sporządzenia swojej wyceny skontaktuj się z nami.