Okolice Krakowa

Katarzyna Stefan

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości - Liszki, Alwernia, Krzeszowice, Zielonki, Czernichów

Coraz większy popyt odnotowuje się na rynku nieruchomości zlokalizowanych na obrzeżach dużych miast. Ich główną zaletą jest położenie pozwalające na szybkie przedostanie się do centrum oraz znacznie niższa cena nieruchomości, w porównaniu do dużych ośrodków miejskich. Najczęstszym przedmiotem wyceny są w tym przypadku nieruchomości gruntowe niezabudowane z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne lub komercyjne. Nierzadko wycenie podlegają nieruchomości już zabudowane w szczególności: domami, zabudową gospodarską, halami przemysłowo-magazynowymi, restauracjami oraz budynkami usługowymi. Przedmiotem wyceny nieruchomości są nie tylko prawa własności do nieruchomości, ale również ograniczone prawa rzeczowe w szczególności prawo użytkowania wieczystego oraz służebności, gruntowe i przesyłu.

Rzeczoznawca majątkowy i wycena nieruchomości - Liszki, Alwernia, Krzeszowice, Zielonki, Czernichów


Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta w celu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw również w miastach podanych poniżej oraz w miejscowościach sąsiednich: